V mene všetkých študentov III.AG sa chceme poďakovať kupujúcim učiteľom a žiakom, ktorí minuli svoje peniažky v našom Tradičnom školskom bufete a podporili tak našu cvičnú firmu. Akciovka bola úspešná a v týchto dňoch vyplácame akcionárov a delíme sa o zisk.
Ako sme sľúbili, bločky, ktoré ste vhodili do tombolovej krabice, sú zlosovateľné. Na výhercov čakajú ceny jednak materiálne, ale aj hlavná cena – Deň riaditeľského voľna (podmienky stanoví riaditeľ školy).

Tombola sa bude losovať v stredu 29.4.2015 počas veľkej prestávky na hlavnej chodbe.

Príďte a vyhrajte!