24. 4. 2015 sa konalo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v Starej Ľubovni. Klára Halasová (príma) získala diplom za výborný prednes.

Srdečne blahoželáme!

 

 

Krajské kolo_HK