Lydka, krajské kolo

V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sa konalo 29.4.2015 krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín pre študentov stredných škôl (IV. kategória) a dospelých (V. kategória). Našu školu a okres reprezentovala v próze Lýdia Kušnírová, študentka septimy. Za svoj recitačný výkon získala 3. miesto, porota ocenila aj kultivovaný jazykový prejav.

Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!