6. mája 2015 sa v Hornozemplínskom stredisku uskutočnila súťaž v rétorike, na ktorej sa úspešne zúčastnili aj naši žiaci. Umiestnili sa na medailových miestach.
Katarína Gazdová (príma): 2. miesto (kategória 4. – 6. ročník)
Mária Zelenayová (tercia): 3. miesto (kategória 7. – 9. ročník)
Klára Demčáková (septima): 3. miesto (kategória SŠ)
Anna Gajdziková (I.AG): 2. miesto (kategória SŠ)
Našim rečníčkam srdečne blahoželáme!