Dnešný deň bol špecifický. Kým sa naši maturanti potili pri zelených stoloch a tretiaci so septimanmi na kurze spoločenského tanca, prvý stupeň gymnázia a piataci zažili ešte dodatočne v rámci Dňa zeme exkurziu na Morské oko. Jazero pod Vihorlatom a Sninským kameňom leží v chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v nadmorskej výške 618 m a je štátnou prírodnou rezerváciou s chránenou flórou a faunou. Je to najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku s rozlohou 13 ha . Vzniklo zahradením doliny Okna mohutným zosuvom so šírkou 800 m a s dĺžkou 1 900 m. Jeho maximálna šírka je 312 m, dĺžka 775 m hĺbka 26 m.

Čosi vyše hodinky nám trvalo, kým sme toto krásne jazero celé obišli a môžeme povedať, že na tú krásu je to tam dosť zanedbané, čo však môžeme konštatovať aj pri iných významných turistických lokalitách Východného Slovenska. Naše deti asi najviac zaujalo kŕmenie jalcov, ktorých tam boli húfy.

Za túto jedinečnú príležitosť navštíviť Morské oko ďakujeme hlavne iniciátorke a hlavnej organizátorke tejto exkurzie PaedDr. Lýdii Kľučárovej.

20150520_102739 CAM01402 CAM01403 CAM01406 CAM01408