Domovská stránka / Fotoalbum / Projekt “Aktivizujúce metódy vo výchove”

Projekt “Aktivizujúce metódy vo výchove”

Projekt “Aktivizujúce metódy vo výchove” sa zameriava na digitalizáciu školstva. MPC Prešov v spolupráci so svojimi školiteľmi usporiadal v rámci tohto projektu kurz pre učiteľov a žiakov našej školy zameraný na digitalizáciu vyučovacích hodín pomocou softvéru Samsung School. Ide o vzájomné prepojenie tabletov a centrálneho učiteľského notebooku. Každý učiteľ si môže spracovať učivo hodiny pomocou spomínaného softvéru v centrálnom počítači a prítomní žiaci si pomocou prihlásenia v tablete môžu pripravený materiál študovať, vypracovávať úlohy zadané učiteľom, testy a pod. Tento inovatívny softvér tak uľahčí prácu na vyučovacej hodine a pomôže aj učiteľovi priamo na hodine skontrolovať prácu žiakov. Z našich učiteľov sa projektu zúčastnili RNDr.Gabriela Bradovková, Mgr. Katarína Tomášová a Mgr.Matúš Haňov. Testovanie softvéru prebehlo počas vyučovacej hodiny triedy I.AG. Za vysoko profesionálny prístup ďakujeme školiteľovi Mgr. Radovanovi Zajícovi.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment