Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí príjme primátor mesta Ing.Ján Ragan talentovaných žiakov vranovských škôl, ktorí naše mesto úspešne reprezentovali na rôznych súťažiach.

XVI. ročník tradičného podujatia REPREZENTANT MESTA VRANOV NAD TOPĽOU sa uskutoční  2.júna 2015 o 13.30 v obradnej sieni mesta.

Našu školu budú reprezentovať žiaci, ktorí sa zúčastnili týchto súťaží:

5.11.2014 Regionálne kolo rečníckej súťaže Debatiáda, Košice

Tím Gymnázia sv. Františka – Eugénia Ficková, Jakub Zubko : I. kategória – 3.miesto

 

8.12.2014 Arcidiecézne – krajské kolo recitačnej súťaže: A slovo bolo u Boha, Humenné

Klára Halasová – poézia 1.miesto

Katarína Gazdová – próza, 1. miesto

Jakub Smolák – poézia, 3. miesto

 

19.12.2014 Arcidiecézne – krajské kolo speváckej súťaže: Alžbetina ruža, Košice

Petra Murínová – kategória náboženská pieseň, 1. miesto

 

13.3.2015 Krajské kolo biblickej olympiády, Humenné

Alžbeta Krajčová, Júlia Gazdová, Terézia Jarinkovičová – 2.miesto

Cenu preberie: Júlia Gazdová

 

24.4.2015 Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan: Trebišov

Družstvo: Klára Demčáková, Petra Tokárová, Lukáš Vida – 1.miesto

(postup do celoslovenskej súťaže)

Cenu preberie: Klára Demčáková

 

29.4.2015 Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín: DJZ Prešov

Lýdia Kušnírová: próza IV.kategória – 3.miesto

 

18.5.2015 Krajské kolo súťaže v speve moderných piesní Slávici z lavice: PKO Prešov

Soňa Metyľová – 2.miesto

 

20.5.2015 Arcidiecézna – krajská súťaž v speve náboženských piesní: Pieseň pre svätého otca: Stropkov

Anna Gajdziková – 1.miesto

Gregor Halas – 2.miesto

Mária Hrubovská – 2.miesto

Klára Halasová, Miriam Hoľková (duet) – 3.miesto