Vo štvrtok 4.6.2015, teda štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice, si celá Cirkev pripomína prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, alebo ľudovo povedané „Oltáriky“.

V tento deň si pripomíname tajomstvo ustanovenia Eucharistie viditeľným gestom, keď v popoludňajších alebo večerných hodinách putujeme v eucharistických sprievodoch naprieč našimi mestami, či dedinami. Veríme, že tomu bude takto aj tento rok.

My začíname slávenie tejto liturgickej slávnosti už ráno v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove-Juhu. O 8.00h sa pomodlíme ruženec svetla, po ňom bude nasledovať slávnostná sv.omša o 8.30h, ktorej slávenie si liturgicky zobrali na starosť naši žiaci z 1.stupňa ZŠ. Po sv.omši ideme do kina Mladosť v MSDK Vranov n.T., kde zhliadneme premiéru slovenskej rozprávky Sedem zhavranelých bratov. Poobede, približne o 15.45h (po sv.omši o 15.00h!!!), sa pohne vranovský eucharistický sprievod z farského kostola sv.Františka z Assisi vo Vranove a pôjde celým mestom až do gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšej Eucharistie.

Na tento sprievod Vás všetkých srdečne pozývame.