Naše družstvo mladých Európanov zo septimy v zložení Klára Demčáková, Petra Tokárová a Lukáš Vida sa dnes na celoslovenskej súťaži Mladý Európan, ktorá sa konala pod záštitou premiéra SR JUDr. Róberta Fica v Bratislave, umiestnilo z 13 družstiev z celého Slovenska na krásnom 4.mieste, pričom po dvoch kolách boli na 2.mieste.  Ceny našim žiakom odovzdával podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš Šefčovič.

Veľká vďaka patrí všetkým trom za parádnu reprezentáciu školy, ale aj p.učiteľovi Mgr.Petrovi Lojanovi, ktorý ich na súťaž zodpovedne pripravoval.

mlady-EU