Dňa 4.6. 2015 Červený kríž vo Vranove nad Topľou organizoval regionálnu súťaž v Hliadkach mladých zdravotníkov (HMZ) základných škôl a Družstiev prvej pomoci (DPP) stredných škôl. Z našej školy sa zúčastnili 4 družstvá, ktoré súťažili vo všetkých troch kategóriách, v ktorých získali tri prvé miesta a jedno tretie miesto.

V kategórií HMZ I. stupňa nás reprezentovali žiaci 3. a 4. ročníka – Terezka Haňová, Matej Demčák, Barbora Hrubovská, Barbora Kľučárová, Annamária Vaverčáková a náhradníčka Terezka Štefanová. Blahoželáme k 1. miestu.
V kategórií HMZ II. stupňa nás reprezentovali 2 družstvá.
Družstvo zo základnej školy tvorili žiačky Viktória Bilíková, Lucia Olčáková, Tatiana Poľáková, Patrícia Popaďáková, Gabriela Franeková a náhradníčka Bibiana Alžová. Blahoželáme k 3. miestu.
Družstvo gymnázia tvorilo 5 dievčat z prímy a tercie – Katarína Gazdová, Klára Halasová, Emília Bradovková, Sofia Grittersová a Rebeka Kľučárová. Blahoželáme k 1. mestu.
V kategórií stredných škôl nás reprezentovali dievčatá z I AG a septimy – Anna Gajdzíková, Damiána Šándorová, Mária Petrová, Klára Popaďáková a Anna Gazdová. Blahoželáme k 1. miestu.
Žiakov pripravovali p. učiteľky Mgr. Z. Hrubovská, RNDr. G. Bradovková a Mgr. H. Kľučárová. Všetkým našim súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu.
20150604_110325 20150604_113110 20150604_113114 20150604_113116 20150604_113617 20150604_113618