Srdečne Vás všetkých pozývame na poslednú školskú adoráciu v tomto školskom roku. Uskutoční sa v piatok 12.júna od 14:00h na hlavnej chodbe našej školy pred kaplnkou. Je to výnimočná možnosť poďakovať sa za všetky milosti, ktoré nám Pán udelil počas celého školského roku 2014/2015. Ide aj o vytvorenie spoločenstva medzi študentami našej školy navzájom, aj medzi študentmi, učiteľmi a zamestnancami školy. Pevnejšie puto, ako sa vytvára pred Eucharistiou nepoznáme. Veď ovocím školských adorácii sú aj modlitbové stretnutia pred vyučovaniami, ako aj mnohí zapálení žiaci pracujúci na poli Božom vo svojich farnostiach. Tak neváhajte a príďte!