Posledná školská adorácia sa kvôli skrátenému vyučovaniu v piatok 12.6.2015 uskutoční o 13:15h, nie o 14:00h!!! Srdečne Vás všetkých pozývame.