V piatok 12.júna sme mohli byť počas školskej sv.omše o 8:00 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho svedkami veľmi milej udalosti. Náš školník Peter Klimčo bol slávnostne prijatý do Katolíckej Cirkvi a bola mu vyslúžená Sviatosť birmovania a Sviatosť Eucharistie.

Drahý Peter,všetci Ti prajeme potrebné milosti v Cirkvi, aby Ťa ochraňoval Duch Svätý, ktorého dary si prijal a Pán Ježiš, ktorého si prvý krát prijal v Eucharistii nech Ti je milostivým Pánom a Spasiteľom.