Vo štvrtok 18.6.2015 ubehlo presne 10 rokov od chvíle, keď naši obaja páni kapláni Mgr.Peter Nemec a Mgr.Marek Hospodár a náš bývalý pán kaplán Mgr.Marián Halas (t.č. farár v Medzilaborciach) prijali z rúk ich svätiteľa, vtedajšieho hlavného arcibiskupa Mons.Alojza Tkáča, sviatostné kňazstvo. 10 rokov v kňazskej službe, sprostredkovania milostí, vysluhovania sviatosti a osobného kontaktu s veriacimi. Páni, ďakujeme Vám za vaše úprimné srdcia, ochotu vždy slúžiť svojim veriacim, za vyslúžené sviatosti i priateľstvo. Máme vás všetci radi. Do ďalších rokov prajeme dostatok Božích milostí a vytrvalosti v kňazskej službe. V tento deň sa poďakovali všetci „desaťročáci“ ďakovnou sv.omšou s ich svätiteľom v Košiciach.

P1270947 P1270946 P1270945 P1270944 P1270943 P1270942 P1270941 P1270940