„On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom…“ (Mal 3,24)

Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.

Tento sviatok vďačí za svoj zrod s najväčšou pravdepodobnosťou Američanke s menom Sonora Smart Dodd, ktorá cítila potrebu uctiť si všetkých otcov ako bol jej otec, veterán občianskej vojny William Smart. Bol to vskutku aj otec-hrdina, pretože po smrti jeho manželky sám vychovával a staral sa o ich päť detí. Jeho dcéra Sonora Louise vnímala svojho otca naozaj ako hrdinu a chcela, aby tak ako aj matky majú svoj deň, mali takýto sviatok aj všetci otcovia.

Aj my prajeme každému otcovi dieťaťa našej školy, aby bol Pánovým služobníkom a hrdinom pre svoje deti a manželku.

Každé dieťa vie ako urobiť radosť svojmu otcovi. Ak hľadáte tip na niečo kreatívne, čo tak potešiť otca pohľadnicou, smskou, alebo záložkou do knihy s vhodným biblickým textom? Našli sme pre vás pár pekných veršov na inšpiráciu:

Jozue 1, 9
Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa! Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!

Deutoronómium 1,29-31
Nebojte sa a nestrachujte sa! Pán, váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať takisto, ako to pred vašimi očami urobil kvôli vám v Egypte a potom na púšti, kde si sám videl, ako ťa Pán, tvoj Boh, nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna; (niesol ťa) po celej ceste odvtedy, keď ste vyšli, až kým ste nedošli na toto miesto.

Zdroj: www.vyveska.sk