Anna Ragančíková, ktorá je bývalou študentkou Osemročného cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou sa počas štúdia v zahraničí, konkrétne v Ríme, mala možnosťosobne stretnúť so Svätým Otcom Františkom vo Vatikáne.

Stretnutie prebiehalo v úzkom kruhu ľudí za účasti Františkovho sekretára a niekoľkých pracovníkov Vatikánu. ,,Svätý Otec nás privítal s úsmevom na tvári a vytvoril skvelú atmosféru, vďaka ktorej som mala pocit,že sa rozprávam so starým otcom a nie s vysokým hodnostárom,či lepšie povedané, najvyššou hlavou Cirkvi,“ spomína študentka Anna a zároveň dodáva, že takéto stretnutie je pamiatkou na celý život a pápež František v nej zachoval veľa príjemných pocitov, vďaka svojej srdečnej povahe a bezprostrednosti.

,,Na konci som sa Svätého Otca spýtala, či by nám mohol udeliť svoje požehnanie, na čo okamžite zareagoval a s radosťou nám ho udelil. Potom nám daroval krásne ružence s pápežským erbom a dovolil nám stretnutie s ním zvečniť fotografiou,“ dodáva Anna.

Pred odchodom nezabudla Františka pozvať aj na Slovensko a poprosiť ho o zahrnutie aj našej krajiny do svojich modlitieb.

ragancikova-prez