V dňoch 16. -18. 6. 2015 sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá SR Mladých Záchranárov CO. V silnej a početnej konkurencii – súťažilo 82 družstiev z celého Slovenska, naše družstvo obsadilo krásne 5. miesto. Súťažili študenti 8 – roč. gymnázia sv. Františka z Assisi  v zložení : kapitánka – Rebeka Kľučárová, Emily Bradovková ( tercia), Maroš Vida a Kristán Babinský ( kvarta).

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

– Beh 1600 m.

– Testy

– Zdravotná príprava

– Pohyb v prírode – topografia

– Hasenie malých požiarov

– Streľba zo vzduchovky

– Civilná obrana

Naše družstvo získalo 567 bodov z celkového počtu 585 bodov. Rozdiely medzi 1. a 5. družstvom boli jednobodové.

 

Vďaka za vzornú reprezentáciu našej školy i okresu!