Slávnosť dvoch pilierov Cirkvi, apoštolov sv.Petra a Pavla, oslávime spolu v pondelok 29.6.2015 v chráme sv.Františka z Assisi vo Vranove-Juhu. Program slávnosti:

8.00h- Sv.ruženec

8.30- Slávnostná sv.omša- Te Deum

Po sv.omši idú žiaci domov.