28.6. sa začal môj jazykový pobyt v Anglicku. V pondelok sme boli v základnej škole od 9:00 -15:30. Veľmi milo nás privítali a rozdelili do jednotlivých tried. Školský systém je od nášho odlišný. V utorok sme navštívili Londýn. Počas dňa bolo veľmi horúco a slnečno. Výlet však veľmi potešil. Nasledujúce dni sme mali vyučovanie a diskusiu o školských vzdelávacích programov Talianska, Fínska, Maďarska, Japonska a Slovenska. Nakoľko sú tu učitelia z týchto krajín. ja zastupujem slovenských učiteľov, lebo som tu jediná zo Slovenska. Ďalšie dni sme boli opäť v škole a to som sa potešila, lebo sme boli aj na cirkevnej škole. Od pondelka nás čaká bohatý program.

Ďakujem Bohu a ľuďom ktorí mi túto možnosť byť tu umožnili. Myslím si, že každý učiteľ, ktorý učí angličtinu by mal aspoň raz za 2 roky vycestovať aby si udržal svoje jazykové schopnosti a rozvinul plynulý „speaking „.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Study, practise, know, číslo zmluvy 2014-1-SK01-KA101-000044.

Darina Babjačková, UK

Maidstone 2
Maidstone 3