Všetkých žiakov, učiteľov, zamestnancov školy a ich príbuzných srdečne pozývame v nedeľu 16.augusta na, v poradí už 3.Farský deň farnosti, na území ktorej sa naša škola nachádza- Vranov nad Topľou-juh, ktorá je zasvätená sv. Františkovi z Assisi. Farský deň sa uskutočňuje pri príležitosti výročia konsekrácie nášho farského chrámu, tento rok tomu bude už 18 rokov (1997). Slávnostná sv.omša začne o 9.30h a celebrovať ju bude jeden z hlavných organizátorov celoslovenských pochodov za život a rodák z nášho dekanátu Mgr. Dušan Škurla. Poobede od 15.30h sa stretneme v areáli fary, kde bude pripravený kultúrno- športový program s občerstvením a rôznymi aktivitami. Tešíme sa na Vás!