Našim katechétom prišla pozvánka na tradičné otvorenie nového školského roku 2015/2016 s týmto znením:

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Vážení priatelia v katechéze, uprostred dovolenkového času prijmite náš srdečný pozdrav z Diecézneho katechetického úradu (DKÚ) v Košiciach.

Všetko má svoj čas(Kaz 1,3) a o pár dní opäť vstúpime na pôdu našich škôl, kde nás čaká dôležité poslanie. Preto na jeho začiatku každého z vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016 spojené s Veni Sancte, ktoré sa uskutoční 28. 8. 2015 v Košiciach.

Vytvorme spoločenstvo bratov a sestier, ktoré má jedno srdce a jednu dušu a nanovo si vyprosujme Božie požehnanie pre seba, pre našu misiu a  pre tých, ktorých nám Pán zverí.

V prílohe vám zasielame pozvanie s podrobným programom, propozície na školskú vedomostnú súťaž Biblická olympiáda a výtvarnú súťaž Biblia očami detí a mládeže.

 

Prajeme vám ešte pokojné dni dovolenky a tešíme sa na naše spoločné stretnutie.

 

S katolíckym pozdravom

pracovníci  DKÚ Košickej arcidiecézy