Pochválený buď Ježiš Kristus!

Na prahu nového školského roku 2015/2016 srdečne pozývam vedenie školy na 1.poradu, ktorá sa uskutoční v pondelok 24.8.2015 o 9:00h v budove CSŠ na Rodinnej Oblasti.

Marián Babej, RŠ