Všetkých pedagógov srdečne pozdravujem a pozývam v stredu 26.8. 2015 na RO Školská 650 na prvú sv. omšu  o 8 :30.Po nej sa uskutoční DO/9 :30-12 :30/. Duchovnú obnovu povedie Mgr.Štefan Albičuk,  PhD.
PaedDr.Marián Babej