Prázdniny sa chýlia ku koncu a za pár dní začína nový školský rok 2015/2016.

Streda, 2. september, bude tým dňom, kedy vykročíme do nového dobrodružstva.

Program 1.dňa (streda 2.9.2015):

8:00h- stretnutie v amfiteátri pri Farskom kostole sv.Františka z Assisi Vranov-Juh

– štátna hymna, príhovor Riaditeľa školy

8:30h- SLÁVNOSTNÁ SV.OMŠA VENI SANCTE-  Kostol sv.Františka z Assisi Vranov-Juh

10:00h- Organizačné pokyny, záver