V súvislosti so začiatkom nového školského roka oznamujem všetkým žiakom našej školy, že od dnes je verejne dostupný nový rozvrh hodín pre jednotlivé ročníky.

Triedy na  Bernolákovej ul.92

V.A   http://czsvranov.edupage.org/timetable/view.php?class=87194

IV.A    http://czsvranov.edupage.org/timetable/?

III.A http://czsvranov.edupage.org/timetable/?

II.A http://czsvranov.edupage.org/timetable/?

I.A http://czsvranov.edupage.org/timetable/?

Nájdete ho sekcii „Informácie pre žiakov“ alebo aj po kliknutí na tento odkaz.