Modlitba je najsilnejším putom a najmocnejšou zbraňou. Presviedčame sa o tom v našom každodennom živote. O to mocnejšia je modlitba v spoločenstve. Od marca tohto roku sme rozbehli v našej škole spoločné modlitby študentov a učiteľov pred vyučovaním. Každý pondelok a stredu od 7:45h sa aj tento školský rok budeme stretávať v chemickej učebni,aby sme v krátkych modlitbách prosili nášho Pána o mnohé milosti nielen v škole, ale aj v rôznych iných oblastiach nášho života. Modlitby sú otvorené pre každého žiaka, študenta, učiteľa, či zamestnanca školy. Začíname už túto stredu 16.septembra o 7:45h. Tešíme sa na vás!