V týchto dňoch sa modlíme deviatnik k patrónovi nášho cirkevného gymnázia- sv.Františkovi z Assisi.Tu je modlitba:

Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi

Otče náš …

 

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.

Daj, aby som vnášal lásku, kde je nenávisť;

odpustenie, kde sa množia urážky,

jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;

vieru tým, čo pochybujú;

nádej tým, čo si zúfajú;

svetlo tým, čo tápu vo tmách;

radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,

než aby mňa potešovali;

skôr chápať iných, než aby mňa chápali;

skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame, nadobúdame;

keď zabúdame na seba,

nachádzame seba samých;

len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenie;

len keď odumierame sebe,

povstávame k večnému životu. Amen