Už tento víkend (3.-4.10.2015) sa uskutoční odpustová slávnosť sv.Františka z Assisi vo farnosti, do ktorej územne spadá aj naša škola- Vranove-Juhu. Duchovná obnova farnosti sa začína už v piatok sv.omšou a mládežníckou adoráciou. Slávnostná sv.omša sa uskutoční v nedeľu 4.10., teda v deň patrocínia farského chrámu, o 10:30h. Slávnostným celebrantom bude vdp. Ján Jenčo, PhD., prodekan Teologickej fakulty v Košiciach. Aj naša škola bude mať zastúpenie v programe, keď naši žiaci vystúpia s akadémiou ku cti sv.Františka z Assisi v nedeľu pred slávnostnou odpustovou sv.omšou.

Všetkých Vás srdečne pozývame!

odpust