Už tento piatok, 9.októbra 2015, Vás všetkých srdečne pozývame prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Prvá školská adorácia v tomto školskom roku je jedinečnou príležitosťou na tento duchovný krok.Od 14.00h sa budeme na hlavnej chodbe našej školy modliť pred Ježišom v Eucharistii, budeme prosiť o milosti do našich rodín, do našej školy, do našich osobných životov. Tak čo,prídete?