Naši prváci boli slávnostne pasovaní za riadnych žiakov a prijatí do cechu školského.

Program sa začal rozprávkou, v podaní Knižienky z ríše rozprávok, ktorá k nám prišla z krajiny, kde knihy ukrývajú veľa písmen, slabík a viet a hlavne veľa rozprávok a príbehov.  Pred samotným pasovaním naši prváci zložili sľub v tomto znení:

 

JA PRVÁK, SĽUBUJEM VÁM,

ŽE NA HODINÁCH VŽDY POZOR DÁM.

DO ŠKOLY PRIPRAVÍM SA RIADNE, DESIATU ZJEM KAŽDOPÁDNE,

PÍSMENKÁ NAPÍŠEM PEROM A NAKLONÍM ICH SPRÁVNYM SMEROM.

PRAVIDLÁ SLUŠNÉHO SPRÁVANIA DODRŽÍM RÁD

A CHCEM BYŤ S KAŽDÝM KAMARÁT.

 

TO VŠETKO CHCEM ZVLÁDNUŤ SÁM,

TAK NA SVOJU PRVÁCKU ČESŤ

PRISAHÁM!

 

Po tomto slávnostnom sľube, boli slávnostne pasovaní Šlabikárom na rameno do stavu žiackeho a do svojich rúk si prebrali certifikát, ktorý im bude tento slávnostný okamih pripomínať.