Ing.Katarína Kundravá, predsedníčka Rady rodičov školy,pozýva všetkých členov Rady rodičov na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 5.11.2015 o 16.30h v budove RO Školská 650.