Pozývame všetkých rodičov na 1.celoškolské ZRPŠ, ktoré sa uskutoční nasledovne:

V budove B92 na Bernolákovej ulici (1.stupeň CZŠ)- v stredu 4.11.2015 o 16.00h

V budove RO Školská 650 (2.stupeň CZŠ a Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi)- vo štvrtok 5.11.2015 o 16.00h.

Tešíme sa na Vás, drahí rodičia!