Zo života prvého stupňa videá v priečinku ŠKOLSKÁ TELEVÍZIA CSŠ.

Budúci kameramani, strihači, moderátori z radov žiakov prvého stupňa pod vedením p. učiteľky Darinky a šikovných učiteliek – p. uč.  Aničky, p. uč. Lucky, p. uč. Majky, p.uč. Zuzky a p. uč. Katky ,ktoré sa usilujú vychovávať deti k svätosti, učiť múdrosti a to s láskou.