V pondelok 16.11.2015 sa v zborovni na RO Školská 650 uskutoční duchovná obnova učiteľov CSŠ pod vedením duchovného správcu školy dekana ThLic. Štefana Albičuka. Začiatok je o 13:45h.