Ako sa darí prváčikom na hodinách výtvarnej výchovy s metódou CLIL ?  Môžem ich ako učiteľka pochváliť. Hravou formou komunikujeme, maľujeme, kreslíme, lepíme a rozvíjame svoje talenty vo výtvarnej časti a zároveň si precvičujeme cudzí jazyk – angličtinu. Prváci sa vedia po anglicky pozdraviť, predstaviť sa, poznajú už zvieratká a farby. Video z vyučovacej hodiny: https://www.youtube.com/watch?v=rzvgiEuicmI