V stredu 2. decembra 2015 našu školu na Bernolákovej ulici navštívil vzácny hosť. Pán spisovateľ Michal Horecký sa stretol s najmladšími školákmi – s prvákmi a druhákmi základnej školy. Predstavil nám ho zamestnanec Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorý v úvode besedy oboznámil žiakov aj učiteľky s tvorbou i ďalšou činnosťou tohto spisovateľa. Pán Michal Horecký prečítal deťom jednu zo svojich rozprávok Chorôbka, ktorá sa deťom veľmi páčila. Po prečítaní rozprávky sa deti spontánne rozhovorili, že tiež radi čítajú rozprávky a aké knihy majú najradšej. V závere mohli žiaci klásť pánovi spisovateľovi rôzne otázky, na ktoré im veľmi ochotne a vtipne odpovedal. Nakoniec pánovi Horeckému niektoré deti darovali obrázok.

DSC01174 DSC01175 DSC01176 DSC01177 DSC01178 DSC01179 DSC01180 DSC01181 DSC01182 DSC01183 DSC01184 DSC01185 DSC01186 DSC01187 DSC01188