DOD 2015

Dnešný deň sme dvere nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi otvorili pre všetkých deviatakov, ktorí uvažujú o tom, že sa od septembra stanú našimi žiakmi.

Po rannej sv. omši sme ich privítali krátkym kultúrnym programom, po ktorom mali možnosť prezrieť si ako prebieha výučba na jednotlivých predmetoch.

Viac prezradia nasledujúce fotografie.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment