V začínajúcom Svätom roku Milosrdenstva je tu hneď unikátna príležitosť byť blízko pri Milosrdnom Ježišovi, doslova byť pri jeho nohách. V piatok 11.decembra 2015 od 14.00h sa totiž uskutoční na hlavnej chodbe našej školy v poradí 2.školská adorácia. Adorovať Božie milosrdenstvo je tiež jedným z atribútov Jubilejného roku, preto Vás všetkých pozývame na túto jedinečnú udalosť. Kňazskou službou nám poslúži a Milosrdného Ježiša sprítomní pán kaplán vdp.Peter Nemec. Všetci ste srdečne pozvaní!