Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8.12.2015, začína v Cirkvi dlho očakávaný Svätý rok Milosrdenstva.

Sv.Otec František k Roku Milosrdenstva píše:

„Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva.Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). A toto zvlášť pre spovedníkov: veľa milosrdenstva!“

 

Otvorenie jubilea sa uskutoční v čase 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu (1965) a nadobúda preto osobitný význam podnecovania Cirkvi, aby pokračovala v práci začatej koncilom. Oficiálne a slávnostné ohlásenie Svätého roku sa uskutoční prečítaním a zverejnením príslušnej buly pri Svätej bráne v Nedeľu Božieho milosrdenstva, sviatok zavedený sv. Jánom Pavlom II., ktorý sa slávi v Druhú veľkonočnú nedeľu. Symbolické je aj to, že na Svätý rok pripadne nedeľný liturgický cyklus „C“ s čítaniami z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý je nazývaný „evanjelistom milosrdenstva“. Dobre známe sú podobenstvá o stratenej ovci, stratenej minci a milosrdnom otcovi z Lukášovej 15. kapitoly.

Aké miesto má Svätý rok v tradícii Cirkvi?

Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.

Zvyk vyhlásiť „mimoriadny jubilejný rok“ siaha až do 16. storočia. V minulom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933 pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia, a v roku 1983 tak urobil Ján Pavol II. pri príležitosti 1950. výročia. Katolícka cirkev pripisuje Jubilejnému roku duchovný význam v možnosti obnoviť vzťah s Bohom a blížnym. To znamená, že Svätý rok je vždy príležitosťou k prehĺbeniu viery a k životu s novým úsilím o vydávanie kresťanského svedectva.

Jubilejným rokom milosrdenstva pápež František kladie do stredu pozornosti milosrdného Boha, ktorý pozýva všetkých, aby sa vrátili k nemu. Stretnutie s ním inšpiruje k čnosti milosrdenstva.

Obrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená po Bazilike sv. Petra.

Milosrdenstvo je témou veľmi drahou pre pápeža Františka, ktorý to vyjadril už ako biskup, keď si zvolil heslo «miserando atque eligendo». Ide o citát z homílie sv. Bédu Ctihodného, keď komentuje evanjelium o povolaní Matúša slovami: «Ježiš vidiac vyberača daní, zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho hovoriac: Poď za mnou!» (Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me.) Aj po svojom zvolení práve pred dvoma rokmi, v prvom príhovore pred modlitbou Anjel Pána povedal o milosrdenstve: „toto slovo mení všetko“. V jeho apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium sa slovo «milosrdenstvo» opakuje viac ako 30-krát. Počas celého Milosrdného roku pápež zdôrazňuje modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva, úctu k obrazu Božieho milosrdenstva, dni zasvätené vo farnostiach Božiemu milosrdenstvu a púte na miesta s osobitnou úctou k Božiemu milosrdenstvu alebo na špeciálne určené miesta k získavaniu odpustkov počas Jubilejného roku.

Aj my budeme mať v tomto Svätom roku možnosť nadobudnúť mnohé milosti, pretože o.Arcibiskup Mons.Bernard Bober určil vranovskú Baziliku minor za miesto špeciálnych odpustkov, kde bude otvorená aj Svätá brána .Za obvyklých podmienok budeme môcť celý rok získavať plnomocné odpustky. Svätá brána v Bazilike minor Narodenia Panny Márie vo Vranove- Severe bude otvorená 3.adventnú nedeľu, t.j.13.12.2015 pri sv.omši o 11.00h. Všetci ste srdečne pozvaní!