8.12. 2015 sa v Humennom uskutočnilo krajské kolo tejto súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Úspešné boli aj naše recitátorky. Katarína Gazdová (sekunda) sa v kategórii 7. – 9. ročník umiestnila na 1. mieste a Mária Hrubovská (príma) v kategórii 5. – 6. ročník obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!