Žiaci nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi znova raz potvrdili, že sú jednoducho jedničky…

V rámci verejnej zbierky „Úsmev ako dar“, ktorá sa na východnom Slovensku uskutočnila v termíne 8. – 15.12.2015 vyzbierali naši žiaci najvyššiu sumu spomedzi všetkých (41) tímov, ktorí sa do tejto charitatívnej akcie zapojili.

Za celkovo vyzbieraných 537,97 eur im všetci ďakujeme.

usmev