V piatok dňa 8.1.2016 je na všetkých formách Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou riaditeľské voľno, preto nástup do školy po vianočných prázdninách bude v pondelok 11.1.2016.