Od nedele 10.1.2016 putujú po Slovensku vzácne relikvie vzácnej svätice- sv.Terezky z Lisieux, ktorá okrem iného počas svojho života povedala: „Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.“ Po celom svete putujú jej relikvie už niekoľko rokov a v Roku milosrdenstva prichádzajú aj do našich diecéz, aby sme adorovali hlboké tajomstvo Krista skrze jeho nástroj- sv.Terezku.

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre tak originálnym spôsobom napĺňa svoj prísľub, že nebo bude tráviť robením dobra na zemi. Relikvie tejto svätej karmelitánky obleteli už skoro celý svet a naša krajina, v ktorej sa svätá Terezka teší veľkej úcte, má tu česť byť jej hostiteľom. Prijmime tento čas ako príležitosť pre obnovu a upevnenie viery v Trojjediného milujúceho Boha, ktorý v tejto svätici vzbudil hrdinské túžby a zároveň jej zjavil Malú cestu duchovného detstva a dokonalej odovzdanosti. Poďme spolu s ňou objaviť, že naším ,,povolaním je láska“.

Relikvie tejto vzácnej svätice zavítajú aj do nášho mesta už túto sobotu 16.januára 2016, konkrétne do Baziliky minor. Prinášame konkrétny program, ktorý bude venovaný sv.Terezke v sobotu v Bazilike:

13,00 – príchod relikvií, Liturgia privítania, Litánie

14,00 – Prezentácia zo života svätice s meditačnou hudbou

14,30 – čas pre rodiny, zbor Bambino Luci

15,00 – Tichá adorácia, individuálne uctievanie relikvie

17,00 – Vešpery zo sviatku sv. Terézie z Lisieux

18,00 – Modlitba sv. ruženca

18,30 – sv. omša

19,30 – odchod relikvií.