5.ročník vianočného misijného jarmoku je za nami. Aj tento ročník bol veľmi úspešný. Podarilo sa nám vyzbierať 612,40 eur. Týmto sa chceme poďakovať našim deťom a rodičom za ich štedrosť. Pán Boh zaplať! Naše poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli cenami do tomboly.

Kolektív prvého stupňa CZŠ.