Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

V tomto týždni sa aj my venujeme téme ekumenizmu na hodinách náboženstva a všetci sme aj pozvaní na tradičnú ekumenickú bohoslužbu, ktorá bude tento rok v našom farskom Chráme sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou- Juhu v nedeľu 24.januára o 15.00h. Stretneme sa tam so zástupcami kresťanských cirkví pôsobiacich na území nášho okresného mesta Vranov nad Topľou, aby sme sa modlili za jednotu a porozumenie kresťanov.