Domovská stránka / Fotoalbum / Smieme kráčať vo svetle Božom

Smieme kráčať vo svetle Božom

Pod týmto názvom sa uskutočnili v dňoch 22.-24.januára 2016 dve duchovné obnovy pre žiakov primy a tercie Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi a pre žiakov 6.a 7.ročníka ZŠ Juh. Duchovné obnovy prebiehali v priestoroch CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici (ďakujeme vedeniu školy za túto možnosť.) Viedla ich sestra Dolores z kongregácie školských sestier de Notre dame z Nového Mesta nad Váhom a pomáhali sestra Imakuláta a naši ochotní animátori. Sviatostnú službu sprostredkoval a sv. omšu odslúžil vdp. kaplán Peter Nemec. Nech je pochválený náš Pán za jeho milosrdenstvo a lásku, ktorú tak štedro rozdával a nech sám odplatí všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k uskutočneniu týchto duchovných obnov. Veríme, že v srdciach detí prinesú aj duchovnú úrodu.

Organizátori obnov

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment