Vo štvrtok 28.1. 2016 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO J.C HRONSKÉHO v Hornozemplínskej knižnici. V kategórii 2. až 3. ročník ZŠ našu školu reprezentovala Dorothy Kľučárová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. V kategórii 4. až 5 . ročník za našu školu prednášala Kristína Krajňáková, ktorá získala diplom za účasť v súťaži. V kategórii 6. až 7. ročník nás reprezentovala žiačka Katarína Gazdová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Ďakujeme súťažiacim žiačkam za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Lucia Kentošová, Mgr.Darina Babjačková

DSC01542 DSC01528 DSC01530 DSC01531 DSC01532 DSC01535 DSC01536 DSC01539