Študentské voľby 2016 kladú otázku “ako hlasujú mladí ľudia v parlamentných voľbách?“.

12. februára 2016 aj na Cirkevnej spojenej škole  vo Vranove nad Topľou v čase od 9.30 do 12.30 hod.

pre všetkých študentov od 15  rokov.

Študentské voľby 2016:

  • sú nepolitický projekt vedený mladými ľuďmi pre mladých ľudí
  • sú neformálne (a praktické) vzdelávanie k demokracii a občianstvu
  • odpovedajú na priepastnú volebnú účasť prvovoličov a nízku účasť mladých ľudí na rozhodovaní vo verejnom živote
  • majú celoslovenskú pôsobnosť a vzťahujú sa na všeobecnovzdelávacie aj odborné školy
  • nadväzujú na reprezentatívne výskumy mladých o ich postojoch pred parlamentnými voľbami

Origami symbol volieb

-en-