Dňa 4. 2. sa na CVČ vo Vranove konalo Okresné kolo olympiády zo zemepisu. V silnej konkurencii 71 súťažiacich  v troch kategóriách z 13 škôl okresu sa v kategórii G naši žiaci nestratili, naopak, vybojovali krásne umiestnenia:

Imrich Vaško /V.A/ – 1. miesto a

Laura Calková /V.A/ – 6 .miesto.

Prajeme im veľa úspechov v budúcich ročníkoch a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Mgr. Rudolf Kľučár