Milí žiaci, študenti, učitelia, rodičia a sympatizanti našej školy!

Máte pred sebou krásny čas- týždeň prázdnin. Určite ho chcete prežiť naplno. Dovoľte mi, aby som Vás v čase Vášho oddychu pozvala do pôstnej aktivity ,, BRÁNA MILOSRDENSTVA“, keďže zároveň vstupujeme do prvého pôstneho týždňa.

Svätý Otec František si praje, aby sme v priebehu ,,Svätého roka milosrdenstva“  viac premýšľali o skutkoch telesného a duchovného milosrdenstva a zároveň ich aj uskutočňovali.

V tomto pôstnom čase sa preto pokúsime objavovať Božie milosrdenstvo cez texty evanjelií jednotlivých pôstnych nedieľ. Evanjelium pôstnej nedele nás bude inšpirovať ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva v každodennom živote.

Brána je priestor cez ktorý vchádzame z jedného sveta do druhého. Bránu má každý dom, alebo i mesto. Brána má chrániť obyvateľov a ukazovať cestu pútnikom. ,,Svätá brána“  je symbolom milosrdného  Božieho srdca, ktoré sa chce otvoriť každému človeku. Je symbolom Ježiša Krista- on je tou bránou, ktorá nás vedie k spáse.

Počas 7 týždňov ( až po VEĽKONOČNÚ NEDEĽU ) budeme vytvárať, symbolicky zdobiť ,,Svätú bránu“, aby nám pripomínala, že máme byť otvorení a milosrdní k druhým, lebo Boh je milosrdný k nám. Prajem Vám požehnaný čas pôstu.     p. uč. Tomášová

 

 

  1. Pôstny týždeň

Evanjelium: Pokúšanie Ježiša   Lk 4,1-13

Motto: ROZHODNUTIE

Téma: Pán Ježiš odišiel na púšť kde sa štyridsať dní postil a modlil. Bojoval tam s pokušením.

Čo mu ponúkal diabol? Mať sa dobre, byť slávnym a mať veľkú moc.

 

Ježiš však pokušeniu odolal, rozhodol sa pre dobro, pre plnenie Otcovej vôle – hoci to nebolo tak ,,výhodné“.

Ježiš sa opieral o Božie slovo a modlitbu. Svojím rozhodnutím nás zachránil. Ukázal nám Božie milosrdenstvo a otvoril nám cestu k večnému životu.

 

Skutok milosrdenstva: POCHYBUJÚCIM RADIŤ

Ježiš sa rozhodol pre dobro. Aby sme mohli pochybujúcim radiť, najprv musíme my Bohu dôverovať a veriť, že s jeho pomocou prekonáme pokušenie a budeme sa správne rozhodovať.

Predsavzatie- úloha týždňa: Prekonávať lenivosť a pohodlnosť.

Urobiť nejaké dobro pre druhého ( rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov, susedov…) Urobiť to, aj keď sa mi nebude chcieť- a práve vtedy. Zaujímať sa o druhých, o to čo ich trápi. Druhému čo najlepšie poradiť ak ma požiada o radu. Vždy- každý deň sa rozhodovať pre dobro.